Co to są spady i margines bezpieczeństwa, jaki mają wpływ na prawidłowy wydruk?

Spadem drukarskim określany jest zadrukowany obszar (najczęściej wąski pasek) arkusza, który zostaje odcięty w trakcie procesów wykończenia wydrukowanych materiałów w introligatorni.

W projektach w których tło jest inne niż białe (czyli jest zadrukowane dowolnym kolorem lub są to elementy grafiki) i dochodzi do krawędzi projektu, zastosowanie w takim projekcie spadów jest koniecznością. Powodem jest pewna niedokładność urządzeń introligatorskich, takich jak gilotyny i krajarki oraz tego, że materiały są
przeważnie cię te z tzw. stosu przez co między poszczególnymi arkuszami występują mikroprzesunięcia.

Marginesy bezpieczeństwa

Marginesem bezpieczeństwa nazywa się pole między krawędzią zewnętrzną formatu
netto (formatu docelowego), a częścią wewnętrzną projektu. To pole zazwyczaj ma od 3 do 5 mm.

Wszystkie ważne elementy projektu nie powinny wychodzić poza pole bezpieczne projektu. Wszystkie elementy znajdujące
się na marginesie bezpieczeństwa, w trakcie obróbki introligatorskiej mogą zostać obcięte, co jest spowodowane
pewną niedokładnością gilotyn i krajarek oraz specyfikacji cięcia ze stosu.

Stosowanie bezpiecznej odległości od krawędzi projektu ma duże znaczenie również w trakcie procesów
wykończeniowych i nie stosowanie ich przysparza dużo problemów w introligatorni.

 

Prawidłowo przygotowany do druku projekt powinien uwzględniać:

 1. Pole bezpieczne ulotki, w którym powinny znajdować się wszystkie ważne elementy i teksty.
 2. Margines bezpieczeństwa, elementy znajdujące się na tym polu mogą zostać obcięte.
 3. Spad, pole które zostanie obcięte w trakcie obróbki introligatorskiej, a powinny znaleźć się na niej wszystkie elementy, które mają dochodzić do krawędzi gotowej ulotki.
 4. Teksty, logotypy oraz inne ważne elementy projektu aby nie zostały obcięte nie mogą wykraczać poza tzw. pole bezpieczne.
 5. Podlewki i inne elementy mające dochodzić do krawędzi gotowej ulotki muszą znaleźć się na spadzie.
 6. Znaczniki cięcia (nie są konieczne w projekcje).

Linie cięcia i spady po obcięciu:

 1. Linia cięcia – w trakcie obróbki, po liniach cięcia zostają obcięte spady i w ten sposób uzyskuje się gotowe materiały w formacie netto.
 1.  Ulotka po obcięciu spadów w formacie netto (format docelowy).
 2. Obcięte spady (prawidłowo przygotowane).

Błędy wynikające z niestosowania spadów i marginesów bezpieczeństwa

 1. Projekt bez przygotowanych spadów.
 2. Brak spadów powoduje przycięcie właściwego, docelowego projektu.
 3. Brak spadów skutkuje pozostawieniem białych pasków na brzegach gotowych ulotek.

Błędy przedstawione w pkt. 2 i 3 będą występowały naprzemiennie i losowo we wszystkich ulotkach z jednego pakietu jeśli w projekcie nie będzie spadów.

 1. Pole bezpieczne ulotki, w którym powinny znajdować się wszystkie ważne elementy i teksty.
 2. Margines bezpieczeństwa, elementy znajdujące się na tym polu mogą zostać obcięte.
 3. Spad, pole które zostanie obcięte w trakcie obróbki introligatorskiej, a powinny znaleźć się na niej wszystkie elementy, które mają dochodzić do krawędzi gotowej ulotki.
 4. Logotyp dochodzi do linii cięcia, a nie powinna wykraczać poza pole bezpieczne.
 5. Teksty i ważne elementy znajdują się poza polem bezpiecznym.
 6. Ważne elementy znajdujące się poza polem bezpiecznym zostały w trakcie obróbki introligatorskiej przycięte lub obcięte.
 7. Ulotka po obcięciu spadów ma właściwy wymiar docelowy (wymiar netto). Umieszczenie ważnych elementów poza obszarem bezpiecznym, spowodowało ich całkowite lub częściowe obcięcie.