Ochrona danych osobowych – RODO

Ochrona danych osobowych – RODO Od dnia 25 maja 2018 roku zaczyna obowiązywać nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie...